Warenkorb ()
cload

Sicher bestellen

10% Rabatt für NEUKUNDEN - Code: td10

Haben Sie eine Frage?

Phone Icon 30 Tage Garantie!

privacy

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als bij de volgende verwerkingen geen andere gegevens worden verstrekt.
"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Serverlogbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.
Elke keer dat u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhost / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in loggegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de bezochte pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van ons aanbod.


Klantaccount Bestellingen

Klantaccount
Bij het openen van een klantaccount verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar gespecificeerde Scope. Het doel van de gegevensverwerking is om uw winkelervaring te verbeteren en de orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzamelen, verwerken en doorgeven van persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dit nodig is om uw bestelling uit te voeren en te verwerken en om uw vragen te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Non-provisioning betekent dat er geen contract kan worden gesloten. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (b) AVG en is vereist om een ​​contract met u uit te voeren.
Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven aan de door u geselecteerde rederijen en dropshipping-aanbieders, betalingsdienstaanbieders, dienstverleners voor de orderverwerking en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.


Contact Beoordelingen Nieuwsbrief
Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Als u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover deze door u zijn opgegeven. De gegevensverwerking dient om contact te leggen. Door uw bericht te verzenden, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van herroeping. We gebruiken uw e-mailadres alleen om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Gegevensverzameling bij het schrijven van een reactie
Bij het reageren op een artikel of bijdrage verzamelen we uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, commentaartekst) alleen in het formulier u verstrekte Omvang verstrekt De verwerking dient om opmerkingen mogelijk te maken en opmerkingen weer te geven. Door de opmerking in te dienen, gaat u akkoord met de verwerking van de verzonden gegevens. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd.

Wanneer uw opmerking wordt gepubliceerd, worden de naam en het e-mailadres dat u hebt opgegeven gepubliceerd.

Gebruik van het e-mailadres voor verzenden van nieuwsbrieven
Ongeacht de contractverwerking gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van nieuwsbrieven, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1) (a) AVG met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan van de mailinglijst verwijderd.

Uw gegevens worden in het kader van de orderverwerking doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing. Ze worden niet doorgegeven aan andere derden.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een derde land waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft uitgevaardigd.


Betalingsdienstverlener

Gebruik van PayPal
Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. U vindt deze op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full


Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser duidelijk kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.
We gebruiken deze cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser te herkennen, zelfs nadat u van pagina bent veranderd, en om u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling wordt herkend.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang bij het garanderen van de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gesteld voordat cookies worden geplaatst en kunt u individueel beslissen of u ze accepteert en de opslag van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten, voorkomt. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd.Wij wijzen u er echter op dat u dan eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt benutten
De onderstaande links geven informatie over het beheren (inclusief deactiveren) van cookies in de belangrijkste browsers:


Analyse Advertising Affiliate

De hieronder in deze sectie beschreven gegevensverwerking, in het bijzonder het plaatsen van cookies, is gebaseerd op artikel 6 Paragraaf 1 lit. f AVG vanuit ons doorslaggevende legitieme belang:

- in het op behoeften gebaseerde en doelgerichte ontwerp van de website, bijv. met het bijhouden van conversies

- bij het meten van het succes van de partner reclame en de daarbij behorende correcte facturatie van commissies in het kader van het partnerprogramma

U hebt het recht om op grond van uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1) (f) AVG Google Analytics
Wij gebruiken d op onze website en webanalyseservice Google Analytics van Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de persoon die verantwoordelijk is voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De gegevensverwerking dient om deze website en zijn bezoekers te analyseren. Voor dit doel zal Google de in opdracht van de exploitant van deze website verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. IP-anonimisering is geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS gestuurd en daar ingekort.
Google heeft zich gecertificeerd volgens de VS-EU-gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
U kunt voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl.uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is onder de volgende link [https://toolsgoogle.com/dlpage/gaoptout?hl= de ].
Om het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op verschillende apparaten te voorkomen, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out-cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich afmelden voor alle systemen en apparaten die hiervoor worden gebruikt om volledig effect te hebben. Als u de opt-out-cookie verwijdert, worden er opnieuw verzoeken naar Google gestuurd. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie geplaatst: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google .com/analytics /terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/.

Gebruik van de remarketing- of "Similar Audiences"-functie van Google
We gebruiken de remarketing- of "Similar Audiences"-functie van Google LLC op onze website (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") .
Als u uw gewone verblijfplaats heeft in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) verantwoordelijk voor uw gegevens. Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
De applicatie dient om het bezoekersgedrag en de interesses van bezoekers te analyseren.
Voor het uitvoeren van de analyse van Google maakt gebruik van cookies voor websitegebruik, die de basis vormen voor het creëren van op interesses gebaseerde advertenties. Via de cookies worden zowel bezoeken aan de website als anonieme gegevens over het gebruik van de website vastgelegd. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgegevens van bezoekers van de website. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de onderstaande link te volgen en de plug-in die daar wordt geleverd. Download en installeer in: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen partijen door de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief (Network Advertising Initiative) op https://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar gegeven aanvullende informatie over de opt-out te implementeren.Meer informatie over Google Remarketing en de bijbehorende privacyverklaring vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van Google Ads Conversies bijhouden
We gebruiken op onze website de online advertenties Programma "Google Ads" en in dit verband conversietracking (bezoek actie-evaluatie). Google Conversion Tracking is een analyseservice die wordt aangeboden door Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
Als u uw gewone verblijfplaats heeft in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, Google Ireland Limited ( Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) is de beheerder van uw gegevens.Google Ireland Limited is daarom het aan Google gelieerde bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming
Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer opgeslagen. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonsidentificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Dit betekent dat cookies op geen enkele manier kunnen worden gevolgd via de websites van Ads-klanten.
De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield" tussen de VS en de EU en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
U kunt de voor u gepersonaliseerde advertenties deactiveren in de advertentie-instellingen van Google. U kunt instructies vinden om dit te doen op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Als alternatief kunt u het gebruik van cookies door derden voorkomen partijen door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op https://www.networkadvertising.org/choices/ te bezoeken en de daar vermelde aanvullende informatie over opt-out te implementeren.
U wordt dan niet opgenomen in de geregistreerde conversie-trackingstatistieken.
Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van het ADCELL-partnerprogramma
We gebruiken het "ADCELL"-partnerprogramma van Firstlead GmbH (Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlijn; "ADCELL").
Als u op een advertentie van een aangesloten bedrijf klikt link, zal ADCELL een Cookie voor het bijhouden van conversies invoeren die op uw computer is opgeslagen. De cookies dienen voor een correcte facturering in het kader van het partnerprogramma door het succes van een advertentiemedium vast te leggen. De cookies herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en de herkomst van de bestelling van de adverteerder kan worden achterhaald. ADCELL maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Hierdoor kan informatie zoals bezoekersverkeer worden geëvalueerd.
De informatie die wordt gegenereerd door cookies en trackingpixels over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt verzonden naar een ADCELL-server en daar opgeslagen. ADCELL kan onder meer herkennen dat er op de partnerlink op deze website is geklikt. ADCELL kan deze (geanonimiseerde) informatie onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan contractpartners, maar gegevens zoals het IP-adres worden niet samengevoegd met andere opgeslagen gegevens.
U kunt tracking door ADCELL hier inschakelenhttps:// www.adcell.de/datenschutz deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te selecteren; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.


Plug-ins

Gebruik van YouTube
Op onze website gebruiken we de functie voor het insluiten van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "YouTube") YouTube is een van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") gelieerd bedrijf.
De functie geeft video's weer die zijn opgeslagen op YouTube in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Als gevolg hiervan slaat YouTube geen informatie op over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt informatie daarover naar YouTube gestuurd en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen naar de VS worden verzonden. Google heeft zichzelf gecertificeerd volgens de gegevensbeschermingsovereenkomst tussen de VS en de EU "Privacy Shield" en is daarom verplicht om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor gegevensbescherming.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, over uw rechten in hierover en de opties voor het beschermen van uw privacy zijn te vinden in het privacybeleid van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).


Rechten van betrokkenen en bewaartermijn

Duur van opslag
Nadat het contract volledig is verwerkt , worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens opgeslagen met inachtneming van wettelijke, in het bijzonder belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen en vervolgens verwijderd nadat de periode is verstreken, tenzij u hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten op grond van art. 15 tot 20 AVG: recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien heeft u volgens artikel 21 lid 1 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van artikel 6 lid 1 f AVG en tegen verwerking met het oog op directe reclame.

Neem contact met ons op als u dat wenst. U vindt de contactgegevens in ons colofon.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Volgens artikel 77 AVG heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

Recht van bezwaar
De hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met artikel 6 (1 ) (f) AVG U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie met effect voor de toekomst.
Nadat het bezwaar is gemaakt, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen hebben voor het bewijs van verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Gebeurt de personen gerelateerde gegevensverwerking voor direct marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is gemaakt, stoppen we met het verwerken van de betreffende gegevens voor direct marketing.

Om u de betaalmethoden van Klarna aan te kunnen bieden, kunnen wij tijdens het afrekenproces uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan controleren of u geschikt bent voor Klarna's betaalmethoden komen in aanmerking en Klarna kan de betaalmethoden op u afstemmen. Uw verzonden persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Klarna-verklaring inzake gegevensbescherming .

laatste update: 19.11. .2018